0212 288 08 18 Bilgi ve İletişim Hattı

Serum ve Hemorajik BAL Yöntemi

galaktomannan1

Held et A1 ‘den derlenmiştir.

Sonuç Süreci

10 dakika sonra alınabilecek sonuçlar...

 

galaktomannan2

 

Isca Diagnostics Aspergillus Lateral-Flow Device 

 

KULLANIM AMACI

 

İnsan serumu ve bronkoalveoler lavaj sıvısından Aspergillus antijeni kalitatif tespiti için hızlı immunokromatografik testi; invaziv pulmonary aspergillus (IPA) şüpheli hastaların değerlendirilmesi ve değerlendirilmesinde yardımcı olarak kullanılır.

 

ÖZET

 

IPA nedenli mantar Aspergillus hematolojik malignite ve kemik iliği nakli olan hastalardaki gibi bağışıklığı zayıf insanlarda sıklıkla görülen ölümcül

bir hastalıktır. Enfeksiyon sırasında mantar tarafından üretilen antijenler hastalığı teşhis etmek için kullanılır. Aspergillus LFD bir monoklonal antikor olan JF5’i kullanarak aktif üreme esnasında mantar tarafından üretilen antijenik mannoproteinleri yakalar ve insan serumu ve BAL sıvılarında Aspergillus teGhis antijeninin tespiti için kullanılır.

 

TEST İLKESİ

 

Isca Diagnostics Aspergillus LFD, Aspergillus teGhis antijeninin tespiti için altın parçacıkları ile konjüge edilmiG bir monoklonal antikor olan JF5’i kullanır. Antikor-altın konjügatı bir kompleks oluşturmak için hasta numunesindeki Aspergillus teGhis antijenine spesifik olarak bağlanır. JF5 antikorunun bağlandığı gibi bu kompleks test bölgesi (T) üzerinde konsantre edilip yakalanana kadar strip üzerinde hareket eder. Bu işlem şerit üzerinde kırmızı çizgi görünmesine neden olur. Eğer antijen konsantrasyonları saptanabilir seviyenin altında ise görünür bir test hattı üretilmeyecektir. Serbest altın konjügatı kontrol (C) bölgesine bağlanmış olan şeridin üzerinde hareket etmeye devam eder. Kırmızı C çizgisi oluşumu testin doğru yapılmış olduğunu gösterir.

 

UYARILAR ve ÖNLEMLER

 

İnvitro diagnostik kullanım içindir.

Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) mevcuttur. Talep üzerine verilir.

İnsan kanı ve BAL gibi numuneler potansiyel bulaşıcı materyallerdir, örnekleri tutarken atılabilir eldiven kullanın.

Yerel, eyalet ve/veya federal düzenlemelere uygun olarak örnekleri, test cihazlarını, tüpleri ve pipet uçlarını atın. 

 

KİT İÇERİĞİ VE DEPOLAMA

18 - 30ºC’DE SAKLAYIN. DONDURMAYIN. SON KULLANMA TARİHİNDEN SONRA KULLANMAYIN.


TEST CİHAZI X 20

Her test ayrı kurutucu ile bir folyo poşet içinde paketlenmiştir.
Sample Buffer x 1

 

KİT İÇERİĞİNDE OLMAYAN MATERYALLER

Numune toplama tüpleri

1.5 ml mikro-santrifüj tüpleri

Mikro-santrifüj

Kaynar su banyosu

100 µl temin için pipet ve pipet uçları

Saat, zamanlayıcı yada kronometre

Tek kullanımlık eldivenler

Numune Toplama ve Hazırlama

Serum veya Bronkoalveoler Lavaj sıvısı (BAL) kullanılabilir.

 

SERUM

 

1. Antikoagülan içermeyen tüpün içine kanı alın.

2. Kanı buzdolabında  (4ºC) pıhtılaştırın ve serumu ayırın.

3. Serumu hemen test edin veya -20ºC’de test edene kadar saklayın. Numunelerin tekrarlanan dondurulma ve çözülmelerini önlemek için eş pay ederek depolanması önerilir.

 

BRONKOALVEOLER LAVAJ (BAL)

 

1. BAL numunesini toplayın ve hemen test edin veya test edene kadar -20ºC’de saklayın. Numunelerin tekrarlanan dondurulma ve çözülmelerini önlemek için eş pay ederek depolanması önerilir. 

 

Serum ve BAL saklama/stabilitesi

+20ºC’den / +25ºC : 8 saat         +2ºC ‘den  +8ºC: 4 gün       -20ºC: 6 ay

 

ÖNEMLİ PROSEDÜR

 

Serum ve BAL örneklerinin tekrarlanan dondurulması ve çözünmesi işleminden kaçının.

Poşet bir kez açıldığında, testin kullanımına 10 dakika içinde başlayın.

Kontrol bölgesi imalatta kalite kontrol amaçlı mavi boyanır. Test çalışırken boya yıkanacaktır.

Test cihazında membrana dokunmayınız.

Numune damlalarının tamamı numune kuyucuğuna düşmelidir.

 

YANLIŞ KULLANIM

Numune pipetlenmesi esnasında pipet ucunu kuyucuğa değdirmeyin. Homojen olmayan numune pipetlemeyin. Numunede tanecik olmamasına dikkat edin. Pipetlerken pipeti yatay tutmayın. Isıtılmamış Bal numunesini kullanmayın.

SERUM

 

1. Folyo poşeti yırtarak açın ve test cihazını düz bir yüzeye yatay olarak yerleştirin.

2. Kullanmadan önce serumu iyice karıştırın ve 16,000 x g (~14,000 rpm)’de 1 dakika santrifüj edin..

3. 50 µl serum numunesini  100 µl sample buffer (kit içinde mevcut) ile karıştırın, kaynar su küvetinde 3 dakika ısıtın. Tekrar 16,000 x g’de 5 dakika santrifüj edin.

4. Santrifüj edilmiş karışımdan 100µl alıp LFD test cihazının numune kuyucuğuna koyun.

5. Renkli çizgi/çizgilerin görülmesi için bekleyin. 10 dakika sonra sonuçları okuyun.

 

veya

 

BRONKOALVEOLER LAVAJ SIVISI (BLOOD-FREE)

 

1. Folyo poşeti yırtarak açın ve test cihazını düz bir yüzeye yatay olarak yerleştirin.

2. Kullanmadan önce BAL örneğini iyice karıGtırın ve 16,000 x g (~14,000 rpm)’de 1 dakika santrifüj edin.

3. 100 µl  BAL sıvısını LFD test cihazının numune kuyucuğuna koyun.

4. Renkli çizgi/çizgilerin görülmesi için bekleyin. 10 dakika sonra sonuçları okuyun.

 

veya

 

 

HEMORAJİK (KANLI) BAL ÖRNEKLERİ

 

1. Folyo poşeti yırtarak açın ve test cihazını düz bir yüzeye yatay olarak yerleştirin.

2. Kullanmadan önce BAL örneğini iyice karıştırın ve 16,000 x g (~14,000 rpm)’de 1 dakika santrifüj edin.

3. 50 µl  BAL sıvısını 100 µl sample buffer (kit içinde mevcut) ile karıştırın, kaynar su küvetinde 3 dakika ısıtın ve tekrar 16,000 x g’de 5 dakika  antrifüj edin.

4. Santrifüj edilmiş karışımdan 100µl alıp LFD test cihazının numune kuyucuğuna koyun.

5. Renkli çizgi/çizgilerin görülmesini bekleyin. 10 dakika sonra sonuçları okuyun.

 

KALİTE KONTROL

 Isca Diagnostics Aspergillus Lateral-Flow Device testinin ürün numarası IDLFD-TAH olan negatif ve pozitif kontrol serumları , Isca Diagnostics’te veya distribütörü olan OLM Medical’de mevcuttur. Talep edildiğinde karşılanır. Hem pozitif hem de negatif sonuçların düzenli aralıklarla test edilmesi önerilir. Kontroller her yeni ürün alındığında çalışılmalı ve sonuçların geçerliliği sorgulanmalıdır.

SONUÇLAR

 galaktomannan3

POZİTİF SONUÇ: İki kırmızı çizgi görülür. Her iki test (T) ve (C) çizgisi de gözlemlenmelidir. Hem (T) bölgesinde hemde (C) bölgesinde görülen kırmızı çizgiler pozitif olarak değerlendirilmelidir. C çizgisi test geçerlilik göstergesi olarak tasarlanmıştır. 

Bu test çizgisi için dahili bir referans değildir.

NEGATİF SONUÇ: Kırmızı çizgi sadece kontrol (C) bölgesinde görülür. Negatif  sonuç 10 dakikada okunmalıdır, ne daha önce nede daha sonra.

GEÇERSİZ SONUÇ: C bölgesinde hiçbir çizgi oluşmaz.Yetersiz numune hacmi veya yanlış test uygulaması kontrol çizgisi çıkmamasının en önemli sebebidir. Prosedürü gözden geçirip yeni bir test uygulayın. Eğer sorun devam ederse kit ile çalışmayı durdurun ve yerel distribütörünüz ile temasa geçin.

 PROSEDÜR KISITLAMALARI

 Klinik tanı yalnız Isca Diagnostics Aspergillus Lateral Flow Device sonucuna dayalı olmamalıdır. Muhtemel veya kanıtlanmış invaziv fungal hastalıklar denilmesi için EORTC/MSG tanı kriterlerine göre hastanın diğer geçerli bilgileri, klinik belirtileri ve hastanın tüm klinik durumu dahil edilmelidir. İnvaziv Pulmonary Aspergillosis’in kobay modeli serum numuneleri ile kullanıldığında test hassasiyetini azalttığı gözlenmiş fakat bu BAL numunelerinde görülmemiştir.

  

BEKLENEN DEĞERLER

 Aspergillus JF5 antijeni insan serumu veya BAL sıvılarında aktif enfeksiyona neden olan patojeni gösterir ve bu antijen mantarın hipal ucundan üretilen esas mannoproteindir. JF5 antijen seviyeleri saflaştırılmış serum numunesinde cut off değeri ~30ng/ml’ye eşit veya yüksek olduğunda Isca Diagnostics Aspergillus Lateral-Flow testi ile pozitif sonuç elde edilir.

 

PERFORMANS

 


1. Hematolojik malignite hastalarında serum numunesi
kullanılarak EORTC kanıtlanmış/olası IPA (n=22) karşı IFD (n=59)


Yayınlanmış çalışma Cardiff Universitesi,Tıp Fakültesi, Galler UK’da yürütülmüştür. LFD, BioRad Platelia GM-EIA ve real time PCR ile karşılaştırılmıştır.

galaktomannan4

2. BAL kullanarak hematolojik malignite hastalarında ve solid organ transplant alıcılarında ( n=37;27HM,10 SOT; EORTC muhtemel IPA n=12)

Yayınlanan çalışma Graz Tıp Üniversitesi, Avusturya’da yürütülmüştür. LFD, Bio-Rad Platelia GM-EIA ile karşılaştırılmıştır..

 

galaktomannan5

 

HASSASİYET

 

Sonuç tutarlılık karşılaştırılması için valide edilerek biriktirilmiş LFD’ler rutin olarak test edilmiştir. Bu çalışma QC paneli ile saflaştırılmış JF5 antijeninin   0 µg/ml, 0,1µg/ml, 1µg/ml ve 10 µg/ml değerleri ile serum numunesi (insan AB erkek kanı) kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar birbiriyle tutarlılık göstermiştir. .

Serum ve BAL numuneleri kullanılarak  invaziv pulmanory Aspergillus’un bir hayvan modelinde test edilmesi LFD’nin ara-çalışma ve ara-laboratuvar tekrarlanabilirliği nin son derece tutarlı olduğunu göstermiştir.

 

ETKİLEŞİM MADDELERİ

 

Yenilenmiş vial konsantrasyonlar içinde (mg/ml) veya altında potansiyel interferent ihtiva eden numunelerle hiçbir çapraz reaksiyon veya girişim görülmemiştir.


Antifungaller:
LAMB (4), AMBd (5), Caspofungin (5), Micafungin (20), Fluconazole (2),
Voriconazole (10).

Beta-lactams, Cephalosporins, & Carbapenems:

Ampicillin (125), Oxacillin (167), Piperacillin/Tazobactam (225), Cefazolin

(330), Cefepime (160), Ceftazimide (100), Ceftriaxone (100), Ertapenem

(100), Imipenem (25), Meropenem (50).


Aminoglycosides:
Gentamicin (40), Tobramycin (40).


Floroquinolones:
Ciprofloxacin (40), Levofloxacin (25), Moxifloxacin (1.6).


Microlides & Lincosamides:
Azithromycin (100), Clindamycin (150).


Diğerleri:
Linezolid (2), Daptomycin (50), Tigecycline (10).


ilaç infüzyon konsantrasyonlarında Doxycycline ve Vancomycin yanlış LFD pozitivitesi verirken klinik olarak elde edilen maksimum plazma konsantrasyonunda sadece Doxycycline pozitif kalmıştır.

UZMANINA SORUN

Lütfen Mesajınızı İletmek İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz.

5 + 12 = ?

ABONE OL

Error : Please select some lists in your AcyMailing module configuration for the field "Automatically subscribe to" and make sure the selected lists are enabled

BİZE ULAŞIN

mapGöktürk Merkez Mah. Çeşmebaşı Cad. Vildan Apt. No: 15 D:5 Eyüp - İstanbul

map0212 288 08 18

BİZİ TAKİP EDİN